Prijava   |    Košarica: 0   |    Pomoč pri nakupu: 040 416 023

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

 

1. Območje veljavnosti

Lastnik in upravljavec spletnega portala www.Darilnica.si je družba Moje Darilo, darila in ideje za darila, d.o.o., Vogrsko 184, 5293 Volčja Draga, matična številka: 6901999000, ID za DDV: SI17690650, vpisan v Poslovni register Slovenije dne 27.8.2015, številka vpisa v register: 2015/35603, bančni račun: SI56 1010 0005 4585 290, Banka Intesa Sanpaolo d.d., v nadaljevanju: Moje Darilo d.o.o. ali darilnica.si). Za poslovne odnose med podjetjem Moje Darilo d.o.o. in naročnikom veljajo izključno Splošni pogoji poslovanja, navedeni v nadaljevanju. Ti Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah. Splošne pogoje poslovanja lahko naročnik za namene naročila preko spleta shrani na svoj računalnik in/ali natisne. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletnega portala www.darilnica.si, pravice naročnika ter njegov poslovni odnos s podjetjem Moje Darilo d.o.o..

2. Pogodbeni partner in naročnik

Naročnik je za potrebe teh Splošnih pogojev poslovanja vsak obiskovalec spletnega portala www.darilnica.si, ki preko le-tega odda naročilo za nakup darilnih bonov podjetja Moje Darilo d.o.o. (vrednostni darilni boni podjetja Moje Darilo d.o.o. ali darilni boni podjetja Moje Darilo d.o.o. z navedenim konkretnim doživetjem: v nadaljevanju darilni boni).

Pogodbeni partner naročnika je podjetje Moje Darilo d.o.o., Vogrsko 184, 5293 Volčja Draga.

3. Sklenitev pogodbe

Naročnik pri podjetju Moje Darilo d.o.o. opravi nakup darilnih bonov preko spletnega portala www.darilnica.si. Do pogodbe pride, ko naročnik preko spletnega portala www.darilnica.si odda naročilo ter prejme nato potrditveno elektronsko sporočilo s strani podjetja Moje Darilo d.o.o., ki vsebuje podatke o naročilu ter ima naveden status naročila »Prejeto« (plačila po povzetju) ali »Prejeto - čaka plačilo predračuna« (plačila po predračunu), oziroma se naročniku v njegovem uporabniškem profilu prikaže status oddanega naročila »Prejeto« (plačila po povzetju) ali »Prejeto - čaka plačilo predračuna« (plačila po predračunu). Naročnik je v nakupnem procesu odgovoren za oddajo pravilnih kontaktnih podatkov, zlasti naslova za dostavo darilnih bonov ter elektronskega naslova.

Naročnik z oddajo spletnega naročila podjetju Moje Darilo d.o.o., postane registriran uporabnik spletnega portala www.darilnica.si, pri čemer se naročnikov elektronski naslov šteje za uporabniško ime, vstopno geslo pa je enako geslu, ki ga je naročnik navedel v postopku oddajanja naročila. S pomočjo uporabniškega imena in vstopnega gesla je naročniku preko spletne strani www.darilnica.si omogočen dostop do uporabniškega profila, znotraj katerega lahko naročnik spremlja različne statuse ter vsebine svojih naročil. Statusi naročil, pri katerih je izbran tip plačila plačilo po predračunu: (1) Prejeto - čaka plačilo predračuna, (2) Plačano, (3) Odposlano. Statusi naročil, pri katerih je izbran tip plačila plačilo po povzetju: (1) Prejeto, (2) Odposlano, (3) Plačano.

4. Cene

Darilni boni se dobavijo po cenah, ki so veljavne na dan sklenitve pogodbe in navedene na spletnem portalu www.darilnica.si, katerega lastnik je podjetje Moje Darilo d.o.o. Objavljene cene na spletnem portalu www.darilnica.si že vključujejo davek na dodano vrednost (DDV).

5. Plačilo in izdaja računa

Plačilo: Podjetje Moje Darilo d.o.o., ki upravlja spletni portal www.darilnica.si omogoča naslednja načina plačila: (1) plačilo po povzetju (Pošta Slovenije d.o.o. zaračuna storitev plačila plačilnega naloga po veljavnem ceniku Pošte Slovenije), (2) plačilo po predračunu (po ponudbi) na TRR podjetja Moje Darilo d.o.o. ter (3) Plačilo z osebnim prevzemom (gotovina). MojeDarilo.com z razčlenjenimi stroški in navodili naročniku izda račun na trajnem mediju. V elektronski obliki je na strežniku MojeDarilo.com shranjeno naročilo naročnika, ki mu je tudi dostopno v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu.

Izdaja računa: Podjetje Moje Darilo d.o.o. po dostavi naročenih artiklov kupcu pošlje tudi račun in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca. V primeru osebnega prevzema prejme kupec natisnjen račun za nakupljene artikle ob njihovem prevzemu. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

6. Pravica do preklica naročila

Pravica do preklica naročila in odstopa od pogodbe je izključena, saj so darilni boni podjetja Moje Darilo d.o.o. unikatni, ker vsebujejo osebna posvetila naročnika in so zato prirejeni njegovim osebnim potrebam (izbira barve darilnega bona, barvo pentlje, osebno posvetilo naročnika). Navedeno je skladno z drugo točko petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov, ki pravi, da potrošnik nima pravica do odstopa od pogodbe, pri katerih je blago bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika in je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam in zaradi svoje narave ni primerno za vračilo.

7. Pravica do zamenjave darilnih bonov podjetja Moje Darilo d.o.o. z navedenim konkretnim doživetjem

Zamenjava darilnih bonov podjetja Moje Darilo d.o.o., na katerih je navedeno konkretno doživetje / storitev, ni možna.

8. Dostava

Dostava pošiljk se praviloma vrši preko poštnih storitev podjetja Pošta Slovenije d.o.o., pri čemer lahko podjetje Moje Darilo d.o.o. koristi za dostavo pošiljk tudi druga dostavna podjetja.

V primeru, da je naročnik ob nakupu darilnih bonov izbral kot možnost plačila »plačilo po predračunu« ter je predračun plačal in je denar viden na TRR podjetja Moje Darilo d.o.o. do 15:30, bo naročilo oddano na pošto še isti delovni dan. Plačila naročil prejeta vsak delovnik po 15:30, so oddana na pošto naslednji delovni dan. Če je naročnik izbral osebni prevzem, je le-ta možen na sedežu podjetja Moje darilo do.o., ob predhodni najavi na telefonsko številko 040 416 023. 

V primeru, da je naročnik ob nakupu darilnih bonov izbral kot možnost plačila »plačilo po povzetju«,bo podjetje Moje Darilo d.o.o. naročilo, ki ga bo prejela vsak delovnik do 15:30, oddala na pošto še isti delovni dan, naročila prejeta po 15:30 pa bodo oddana na pošto naslednji delovni dan.

Podjetje Moje Darilo d.o.o. v nakupnem procesu omogoča tudi dostavo darilnih bonov neposredno obdarovancu. V tem primeru mora naročnik v nakupnem procesu navesti kot naslov dostave tudi naslov obdarovanca, pri čemer v tem primeru ne sme izbrati možnosti plačila »plačilo po povzetju«.

Za obdelavo naročil se podjetju, ki izvaja dostavo posredujejo samo osebni podatki, ki so potrebni za popolno obdelavo. Če podjetje Moje Darilo d.o.o. zamuja z dobavo, naročnik nima pravice do odškodninskega zahtevka, razen če je podjetje Moje Darilo d.o.o. ravnalo hudo malomarno ali naklepno.

9. Nadomestilo

Do celotnega in popolnega plačila vseh darilnih bonov iz istega naročila ostanejo le-ti last podjetja Moje Darilo d.o.o.

10. Aktivacija darilnih bonov

Darilni boni so aktivirani po prejemu plačila na TRR podjetja Moje Darilo d.o.o. Pri izbiri kot načina plačila darilnih bonov »plačilo po povzetju« so darilni boni aktivirani šele nekaj dni po prejemu, saj podjetje Moje Darilo d.o.o. aktivira darilne bone z dnem prejema obvestila Pošte Slovenije, da je naročnik darilne bone plačal (zamik med plačilom naročnika in prejemom plačila s strani podjetja Moje Darilo d.o.o. nastane zaradi prenosa gotovine preko sistema Pošte Slovenije d.o.o.).

11. Veljavnost darilnih bonov

Čas veljavnosti darilnih bonov z navedenim konkretnim doživetjem je 12 mesecev od dneva nakupa darilnih bonov. Čas veljavnosti vrednostnih darilnih bonov brez navedenega konkretnega doživetja je 6 mesecev od dneva nakupa darilnih bonov. Bone, ki jim je potekel rok je možno podaljšati proti plačilu 9€ znotraj 30 dni po poteku veljavnosti in 18€, če je minilo od  30 do 60 dni od dneva poteka veljavnosti. Cene že vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Razlike za zamenjavo za izbrani cenejši paket ne vračamo. 

Kopiranje, reproduciranje ali poneverjanje je strogo prepovedano, predstavlja kaznivo dejanje in se kaznuje v skladu z veljavnimi zakoni Republike Slovenije. Vsa navedena dejanja oziroma kršitve bo organizator prijavil pristojnim državnim organom, posledice v celoti prevzema storilec.

12. Unovčevanje darilnih bonov

Darilne bone podjetja Moje Darilo d.o.o. z navedenim konkretnim doživetjem se unovči pri izbranem ponudniku doživetij (spodnji del darilnega bona Darilnice z navedenim konkretnim doživetjem je potrebno prinesti s seboj k izvajalcu doživetja/storitve).

Prejemniki vrednostnega darilnega bona Darilnice (brez navedenega konkretnega doživetja) morajo s prejetim vrednostnim darilnim bonom kupiti na spletnem portalu Darilnica.si darilni bon Darilnice z že navedenim konkretnim doživetjem. Izbirajo lahko med vsemi doživetji Darilnice, pri čemer se jim pri plačilu izbranega konkretnega doživetja prizna vrednost vrednostnega darilnega bona Darilnice. V kolikor naročnik izbere doživetje, ki ima višjo vrednost kot je navedena na vrednostnem darilnem bonu Darilnice, mora razliko doplačati. V primeru izbire doživetja, katerega vrednost je nižja od vrednosti vrednostnega darilnega bona, neizkoriščena vrednost vrednostnega darilnega bona zapade. Kupljene darilne bone podjetja Moje Darilo d.o.o. z navedenim konkretnim doživetjem se nato unovči pri izbranem ponudniku doživetij (spodnji del darilnega bona Darilnice z navedenim konkretnim doživetjem je potrebno prinesti s seboj k izvajalcu doživetja/storitve).

13. Garancija za pomanjkljivosti

Naročnik mora očitne napake dobavljenih darilnih bonov, opazne brez posebne pozornosti, uveljavljati nemudoma ob dobavi, vendar najkasneje dva tedna po prejemu. Kasnejše uveljavljanje očitnih napak je izključeno. V primeru upravičene reklamacije ima podjetje Moje Darilo d.o.o. najprej pravico do nadomestne dobave. Kadar nadomestna dobava ni mogoča ali pa ne uspe, ima naročnik pravico zahtevati razveljavitev pogodbe ali znižanje cene. Pri odstopu od pogodbe je naročnik dolžan vrniti vso blago, stroške pošiljke pa prevzame podjetje Moje Darilo d.o.o..

Za ostala jamstva se ravna po trgovskih določilih. Jamstvo za posledično škodo, nastalo zaradi napak, je izključeno.

14. Jamstvo

Moje Darilo d.o.o. jamči le za škodo na darilnih bonih do oddaje naročila na pošto. Podjetje Moje Darilo d.o.o. ne daje jamstev na opravljene storitve ponudnikov doživetij s katerimi ima podjetje Moje Darilo d.o.o. sklenjeno pogodbo o sodelovanju, si bo pa prizadevalo, da bo pri izbiri izvajalcev doživetij zahtevalo ustrezno visok nivo kakovosti storitev.

Drugi zahtevki naročnika so izključeni, neodvisno od pravnega razloga. Prej navedena omejitev jamstva ne velja v primeru hude malomarnosti ali naklepnosti podjetja Moje Darilo d.o.o.

15. Reklamacije kupljenih doživetij

Za reklamacije konkretnih doživetij je odgovoren ponudnik doživetij s katerim ima podjetje Moje Darilo d.o.o. sklenjeno pogodbo o sodelovanju. Podjetje Moje Darilo d.o.o. bo zato vsako podano reklamacijo s strani kupcev darilnih bonov poslala ustreznemu ponudniku doživetij, ki jo bo obravnaval v skladu z zakonom.

16. Zaščita podatkov, varstvo podatkov

Podjetje Moje Darilo d.o.o. hrani za nedoločen čas sledeče podatke naročnikov: ime in priimek, elektronski naslov naročnika, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije, elektronske naslove za morebitno elektronsko dostavo darilnih bonov, kontaktni telefon, pretekla naročila in arhiv komunikacije z podjetjem Moje Darilo d.o.o.

Naročnik se izrecno strinja z zbiranjem, obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov. Podjetje Moje Darilo d.o.o. bo z vsemi podatki ravnalo zaupno. Moje Darilo d.o.o. je v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), zavezano k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov. Podjetje Moje Darilo d.o.o., ki je lastnik in upravlja spletni portal www.darilnica.si, uporablja pri izvajanju svojih storitev ustrezno programsko opremo ter zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa.

Upravitelj podatkov, podjetje Moje Darilo d.o.o., je odgovorno za varovanje osebnih podatkov in bo le-te uporabljal za pošiljanje ponudb, računov, trženjskih aktivnosti in ostalo komunikacijo. V nobenem primeru podatki naročnika ne bodo posredovani tretji osebi ali nepooblaščeni osebi. Dostavni službi se zaupajo le uporabnikov naslov za dostavo. Naročnik je odgovoren sam za varovanje podatkov, tako da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla. Ostale določbe v zvezi z varstvom podatkov so navedene na spletnem portalu www.darilnica.si. Naročnik ima vedno pravico preklicati soglasje z učinkom za prihodnost. Podjetje Moje Darilo d.o.o. se obvezuje, da bo v primeru preklica nemudoma izbrisalo vse osebne podatke, razen če postopek naročila še ni bil do konca izpeljan. Z vpisom telefonske številke si pridržujemo pravico, da jo uporabimo za namene obveščanja o izpolnitvi ali v povezavi z izpolnitvijo naročila ter ostalo potrebno komunikacijo z naročnikom. Z vpisom in potrditvijo vašega elektronskega naslova, si pridružujemo pravico za obveščanje v povezavi z nedokončanimi nakupi.

17. Avtorske pravice, kazensko pravo

Pri vseh naročilih, zaupanih podjetju Moje Darilo d.o.o. se predvidevajo potrebne avtorske pravice, pravice do znamk in druge pravice. Odgovornost za morebitne posledice, nastale zaradi kršitve teh pravic, nosi izključno naročnik. Naročnik s predajo naročila zagotavlja, da vsebine ne kršijo kazenskega prava.

18. Odveza odgovornosti

Podjetje Moje Darilo d.o.o. se bo trudilo v sodelovanju s ponudnikom doživetij zagotavljati ažurnost in pravilnost podatkov doživetij, ki so objavljena na spletnem portalu www.darilnica.si. Kljub temu, pa so možna razhajanja med ceno navedeno na spletnem portalu www.darilnica.si ter ponudnikom doživetij. Podjetje Moje Darilo d.o.o. za to ne sprejema odgovornosti. Morebitna neskladja naj se sporočijo na info@darilnica.si, da se napaka nemudoma odpravi. Vse fotografije doživetij na spletnem portalu www.darilnica.si so zgolj simbolične in ne nujno zagotavljajo lastnosti doživetij. MojeDarilo.com ne uporablja oz. ni zavezano k uporabi kodeksov ravnanja. 

19. Reševanje pritožb

V primeru pritožb, se lahko naročnik poveže po elektronski pošti s podjetjem Moje Darilo d.o.o., kjer bodo poskrbeli, da bo njegova pritožba na učinkovit in hiter način obravnavana. Vsaka prejeta pritožba s strani naročnika bo slednjemu najkasneje v petih delovnih dneh potrjena kot prejeta. Ob potrditvi prejema se bodo naročniku tudi podal okvirni datum reševanja pritožbe, kot tudi informacije v zvezi s kasnejšim seznanjanjem s potekom pritožbenega postopka.

20. Kraj izpolnitve, sodna pristojnost in uporabno pravo

Morebitne spore se bosta naročnik in podjetje Moje Darilo d.o.o. trudila rešiti sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo o njih odločalo Okrajno oziroma Okrožno sodišče v Novi Gorici. V primeru pravnih sporov v zvezi s tem poslovnim razmerjem se uporablja izključno slovensko pravo.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi Moje Darilo d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Moje Darilo d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Zadnja posodobitev Splošnih pogojev poslovanja: 2. december 2018.

Moje Darilo d.o.o.

 

Vklopi razum, zahtevaj račun

 

 

 

Podari vrednostni darilni bon.

Ne veš, kaj bi podaril? Potem je zate idealna izbira vrednostni darilni bon Darilnice! Z njim lahko obdarjeni izbira med vsemi doživetji!